Uzyskane wyniki zarówno przez Eurotel SA jak i Grupę są za 2017 rok rekordowe i po raz pierwszy osiągnęły dwucyfrową wartość wyrażoną w milionach złotych. Wynik jednostkowy został poprawiony o ponad 20%, a skonsolidowany o prawie 25%. Przychody jednostkowe wyniosły 268 mln zł, a skonsolidowane 341 mln zł. Konsolidacji podlegały trzy wyniki spółek tworzących Grupę Eurotel, co jest zwiększeniem ich ilości o jedną spółkę Soon Energy Sp. o.o. w stosunku do poprzedniego roku.