Nazwa raportu
TEST: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 października 2014 roku Link