Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku Uchwała o podziale zysku za 2013 rok Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku


 


RB_22_2014 Informacja o zwołaniu NWZA Informacje dotyczące uczestnictwa na NWZA Liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia NWZA Projekty uchwał Formularz do głosowania przez pełnomocnika Formularz do głosowania na NWZA