Główni akcjonariusze, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Dane o akcjach na podstawie ilości zarejestrowanych na WZA.

Akcjonariusz Ilość akcji Kapitał [%] Głosów na WZA [%]
Krzysztof Stepokura 1131182 30.18 30.18
Jacek Foltarz 707399 18.87 18.87
Bogusław Marczak 449696 11.99 11.99
PKO TFI 208674 5.57 5.57
Tomasz Basiński 115300 3.08 3.08
Marek Parnowski 72000 1.92 1.92
Wolny obrót 1064004 28.39 28.39


Seria akcji Ilość akcji Wartość nominalna pojedyńczej akcji Wartość nominalna serii Uprzywilejowanie akcji
A 2 500 000 0,20zł 500 000,00zł brak
B 1 248 255 0,20zł 249 651,00zł brak

Całkowita liczba akcji Eurotel SA to 3 748 255 akcji.
Całkowita liczba głosów na WZA Eurotel SA to 3 748 255 głosów.