Na podstawie Uchwały nr 13 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej  wynoszący 5 osób, przedstawia się̨ następująco:

unknow

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: członek Komitetu Audytu

Termin upływu kadencji: powołany 20 sierpnia 2020 roku – do czasu zwołania WZA po 3 latach.

Pan Krzysztof Płachta posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Master od Business Administration (MBA) – Uniwersytet Gdański, oraz kurs Maklera Papierów Wartościowych oraz egzamin państwowy Maklera Papierów Wartościowych – Licencja Nr 656.

unknow-2

Jacek Foltarz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: członek Komitetu Audytu

Termin upływu kadencji: powołany 20 sierpnia 2020 roku – do czasu zwołania WZA po 3 latach.

Pan Jacek Foltarz urodził się w 1964 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. W latach 1997 – 1999 był udziałowcem w MAW Telecom Gdańsk Sp. z o.o. Firma zajmowała się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola, a także była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

unknow-3

Marek Parnowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Parnowski urodził się w 1955 roku w Gdańsku. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1977 roku pracując w firmach państwowych i prywatnych. Prowadził również własną działalność gospodarczą.

unknow-4

Jacek Struk

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Struk urodził się 10 grudnia 1967 roku w Gdańsku.

Termin upływu kadencji aktualnego członkostwa w Radzie Nadzorczej Eurotel SA: powołany 20 sierpnia 2020 roku – do zwołania WZA po 3 latach.

unknow-5

Remigiusz Paszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Remigiusz Paszkiewicz urodził się w 1970 roku. Ukończył Politechnikę Warszawską, studium doktoranckie w SGH w Warszawie oraz liczne krajowe jak i zagraniczne podyplomowe studia z zakresu biznesu i finansów. Sprawował wiele funkcji zarządczych i nadzorczych w ogólnopolskich spółkach prywatnych jak i państwowych. Został zgłoszony przez udziałowca znaczącego PKO TFI jako niezależny członek Rady Nadzorczej.


Rada Nadzorcza posiada obecnie w swoim składzie 4 niezależnych członków, co wynika ze sposobu ich wybrania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie złożonego przez nich oświadczenia i jego weryfikacji przez Radę Nadzorczą.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku został powołany przez Radę Nadzorczą ze składu jej członków, trzyosobowy komitet audytu:

Jacek Struk – przewodniczący (niezależny),

Jacek Foltarz – członek komitetu audytu,

Krzysztof Płachta – członek komitetu audytu (niezależny).


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r

Ocena racjonalności dot. polityki sponsoringu.

Ocena Sytuacji Spółki i Grupy Eurotel za 2020r.

Ocena Wypełniania Obowiązków Informacyjnych.

Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 (1)

Ocena sytuacji Spółki i GK-11 4 2016

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych za 2015

Sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań ETL i GK za 2015

Sprawozdanie RN – ocena wniosku zarządu odnośnie podziału zysku za 2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015