Polityka Wynagrodzeń Eurotel SA została przyjęta na WZA w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel