Polityka Wynagrodzeń Eurotel SA została przyjęta na WZA w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020
 
Opinia niezależnego biegłego
 
Uchwała nr 13 ZWZ z 20 maja 2021 roku_
 
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok.
 
Ocena biegłego rewidenta za rok 2021
 
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 RN
 
Ocena biegłego rewidenta za rok 2022