Podstawowe wskaźniki finansowe

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)     0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
Płynność bieżąca (aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące) 1.47 1.16 1.22 1.3 1.47 1.98 1.50 1.30
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0.42 0.49 0.5 0.49 0.47 0.54 0.53 0.65
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0.12 0.07 0.07 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09