Podstawowe skonsolidowane wskaźniki finansowe

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 0.04 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0.57 0.51 0.55 0.52 0.65 0.53
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0.09 0.19 0.13 0.11 0.09 0.09

.

Podstawowe wskaźniki finansowe Eurotel SA

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 0.05 0.08 0.05 0.04 0.04 0.03
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0.54 0.45 0.49 0.44 0.60 0.51
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0.13 0.25 0.15 0.13 0.12 0.09