Podstawowe skonsolidowane wskaźniki finansowe

2021 2020 2019 2018 2017
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)     0.05 0.05 0.04 0.03 0.03
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0.55 0.52 0.65 0.53 0.54
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0.13 0.11 0.09 0.09 0.10