Podstawowe wskaźniki finansowe

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)     6.74 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
Płynność bieżąca (aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące) 1.49 1.47 1.16 1.22 1.3 1.47 1.98
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 42.41 0.42 0.49 0.5 0.49 0.47 0.54
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 11.62 0.12 0.07 0.07 0.09 0.1 0.1