Podstawowe skonsolidowane wskaźniki finansowe

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)     0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
Płynność bieżąca (aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące) 1.22 1.3 1.47 1.98 1.50 1.30 1.72
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 0.5 0.49 0.47 0.54 0.53 0.65 0.54
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 0.07 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09 0.02