Podstawowe wskaźniki finansowe

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 6.12 6.74 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03
Płynność bieżąca (aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące) 1.56 1.49 1.47 1.16 1.22 1.3 1.47
Ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 35.18 42.41 0.42 0.49 0.5 0.49 0.47
Rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem) 12.72 11.62 0.12 0.07 0.07 0.09 0.10