Krzysztof Stepokura

Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Stepokura urodził sie w 1961 roku. Ma wykształcenie średnie techniczne. W roku 1981 ukończył Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni.

W 1994 roku założył firmę telekomunikacyjna Martel, która od 1996 roku była autoryzowanym przedstawicielem sieci Era. Obecnie spółka ta prowadzi dystrybucje sprzętu telekomunikacyjnego firm Siemens, Panasonic oraz innych wiodących marek na rynku telefonii komórkowej. W latach 2001-2002 pracował jako Prezes Zarządu w Tele-Net Sp. z o.o. — firmie będącej autoryzowanym dealerem sieci ERA. Od 2002 roku jego kariera zawodowa związana jest ze spółka Eurotel, w której przez cztery lata był Prezesem Zarządu. Od 1 czerwca 2006 roku, wraz z debiutem Eurotela na Giełdzie Papierów Wartościowych, był zatrudniony na stanowisku Członka Zarzadu, a od 30 maja 2007 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu. Z dniem 20 maja 2021 został powołany przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję.

Pan Krzysztof Stepokura posiada większościowy pakiet akcji Spółki. W Spółce jest odpowiedzialny m.in. za politykę finansową oraz strategię działania.

Tomasz Basiński

Wiceprezes Zarządu

Pan Tomasz Basiński urodził się w 1967 roku. W latach 1987 – 1990 kształcił się w sopockim Policealnym Studium Zawodowym w specjalności Oprogramowanie Maszyn Cyfrowych. W 1992 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Brał udział w wielu specjalistycznych kursach marketingu i sprzedaży organizowanych przez renomowane instytucje.

Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał od 1992 roku. Był współorganizatorem biura Fundacji Centrum Informacji Gospodarczej przy Gdańskiej Izbie Gospodarczej, która zajmowała się propagowaniem informacji gospodarczej i jej znaczeniem w obrocie gospodarczym.

W latach 1993 – 1994 pracował jako konsultant Polsko-Amerykanskiego Funduszu Przedsiębiorczości m.in. przy projektach informatycznych w drukarniach w Krakowie, Gdańsku oraz w warszawskiej firmie produkcyjnej. Od 1994 roku przez 2 lata był wspólnikiem w MAW Telecom Gdansk S.C., która była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel oraz dystrybutorem sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola.

Pan Tomasz Basiński był założycielem Eurotel Sp. z o.o.  Zasiada w Zarządzie Spółki od momentu jej powstania. Jest akcjonariuszem posiadającym ponad 3,5% akcji Spółki. W Zarządzie koordynuje działania PR i marketingowe Spółki oraz jest odpowiedzialny za relacje inwestorskie. Zajmuje się organizacja pracy biura centrali oraz najważniejszymi sprawami formalno-prawnymi. Z dniem 20 maja 2021 został powołany przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję.