Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Ząrzadu Eurotel S.A.

Statut tekst jednolity z dnia 2023.11.08