Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Ząrzadu Eurotel S.A.

Statut Eurotel tekst jednolity 10.11. 2022