Skonsolidowane dane finansowe Grupy Eurotel

2021 2020 2019 2018 2017
Przych. ze sprzedaży [tys. zł] 490 244 427 385 436 111 383 417 341 608
Zysk na dział. operac. [tys. zł] 29 813 24 570 21 043 13 893 13 437
Zysk brutto [tys. zł] 29 974 23 947 20 462 14 355 14 365
Zysk netto [tys. zł] 24 259 19 586 15 860 11 001 11 657
Aktywa razem [tys. zł] 184 634 173 166 180 609 117 051 114 035
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł] 100 909 90 460 117 489 61 545 61 284
Kapitał własny [tys. zł] 83 725 82 706 63 120 55 506 52 751
Kapitał zakładowy [tys. zł] 750 750 750 750 750
Liczba akcji [szt.] 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
Dywidenda na akcje [zł] 5.00 6.20 0.00 2.20 2.20