Skonsolidowane dane finansowe Grupy Eurotel

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przych. ze sprzedaży [tys. zł] 164579 281692 338313 341608 383417 436111 427385
Zysk na dział. operac. [tys. zł] 6735 10052 11895 13437 13893 21043 24570
Zysk brutto [tys. zł] 7231 9995 11924 14365 14355 20462 23947
Zysk netto [tys. zł] 5734 8030 9327 11657 11001 15860 19586
Aktywa razem [tys. zł] 80723 86585 90857 114035 117051 180609 173166
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł] 40707 42287 42480 61284 61545 117489 90460
Zobowiązania długoterm [tys. zł] 170 282 139 83 259 31652 27734
Zobowiązania krótkoterm [tys. zł] 39190 39988 39294 57626 54547 79922 55 193
Kapitał własny [tys. zł] 40016 44298 48377 52751 55506 63120 82706
Kapitał zakładowy [tys. zł] 750 750 750 750 750 750 750
Liczba akcji [szt.] 3748255 3748255 3748255 3748255 3748255 3748255 3748255
Dywidenda na akcje [zł] 1 1.40 1.90 2.2 2.2