Nasze zyski rosną co roku i od lat dzielimy się z nimi z inwestorami. Wysokie dywidendy są główną cechą naszej polityki na rynku kapitałowym, a inwestorzy mogą czerpać ponadprzeciętne korzyści z tytułu posiadania naszych akcji. Wzrost kursów akcji w dłuższej perspektywie czasu nie jest więc jedynym kryterium opłacalności inwestowania w akcje Eurotel.

Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest ostatecznie przez WZA, ale Zarząd Spółki publikuje wcześniej swoją rekomendację na ten temat biorąc każdorazowo pod uwagę trzy elementy: uzyskany wynik finansowy za poprzedni rok, plany inwestycyjne w najbliższej przyszłości oraz posiadanie wolnych środków obrotowych.

Dywidenda za 2019 rok nie została uchwalona przez WZA.

Rok Za akcje [zł] Akcje objęte dywidenda [szt] Kwota wypłaconej dywidendy [zł] Dzień nabycia praw do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2023 4 3748255 14993020 2024-06-05 2024-06-12
2022 10.95 3748255 41043392.25 2023-05-10 2023-05-24
2021 5 3748255 18741275 2022-05-26 2022-06-08
2020 6.2 3748255 23239181 2021-06-02 2021-06-10
2018 2.2 3748255 8246161 2019-06-07 2019-06-17
2017 2.2 3748255 8246161 2018-06-06 2018-06-14
2016 1.9 3748255 7121684.5 2017-06-15 2017-06-30
2015 1.4 3748255 5247557 2016-07-15 2016-08-04