Nasze zyski rosną co roku i od lat dzielimy się z nimi z inwestorami. Wysokie dywidendy są główną cechą naszej polityki na rynku kapitałowym, a inwestorzy mogą czerpać ponadprzeciętne korzyści z tytułu posiadania naszych akcji. Wzrost kursów akcji w dłuższej perspektywie czasu nie jest więc jedynym kryterium opłacalności inwestowania w akcje Eurotel.

Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest ostatecznie przez WZA, ale Zarząd Spółki publikuje wcześniej swoją rekomendację na ten temat biorąc każdorazowo pod uwagę trzy elementy: uzyskany wynik finansowy za poprzedni rok, plany inwestycyjne w najbliższej przyszłości oraz posiadanie wolnych środków obrotowych.

Rok Za akcje [zł] Akcje objete dywidenda [szt] Kwota wypłaconej dywidendy [zł] Dzień nabycia praw do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2017 2.2 3748255 8246161 2017-06-06 2017-06-14
2016 1.9 3748255 7121684.5 2017-06-15 2017-06-30
2015 1.4 3748255 5247557 2016-07-15 2016-08-04
2014 1 3748255 3748255 2015-07-15 2015-07-15
2013 1 3748255 3748255 2015-01-20 2015-02-03
2012 1.6 3748255 5997208 2013-05-22 2015-06-04
2011 1.5 3748255 5622382.5 2012-05-21 2012-06-04
Dywidenda