Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – od 1 stycznia 2016

Dobre Praktyki GPW 2021

Dobre Praktyki GPW 2019

Dobre Praktyki GPW 2018

Dobre Praktyki GPW 2017

Dobre Praktyki GPW 2016


Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – do 31 grudnia 2015

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2020 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2019 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2018 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2017 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2016 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2015 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2012 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2011 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2009 roku


Podział zadań w Zarządzie Eurotel S.A.

Prezes Zarządu

• Reprezentowanie spółki
• Nadzór nad Grupą Kapitałową
• Finanse
• Strategia działania

Wiceprezes Spółki

• Marketing
• Sprawy formalno-prawne
• Sprawy pracownicze
• Relacje Inwestorskie

Zarząd sprawuje ponadto funkcje zarządcze w stosunku do poszczególnych działów funkcjonujących w Spółce w sposób kolektywny, zależny od sytuacji i znaczenia danej aktywności gospodarczej.


 Oświadczenie dotyczące zachowania parytetów w dwóch ostatnich latach w organach zarządczych i nadzorczych spółki.

Oświadczenie dotyczące zachowania parytetów


Polityka w zakresie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Spółka stosuję politykę zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych polegającą na zmianie takiego podmiotu nie rzadziej niż raz na pięć lat.


Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel