Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – od 1 stycznia 2016

Dobre Praktyki GPW 2018

Dobre Praktyki GPW 2017

Dobre Praktyki GPW 2016

 


 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – do 31 grudnia 2015

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2017 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2016 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2015 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2012 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2011 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2009 roku


Podział zadań w Zarządzie Eurotel S.A.

Prezes Zarządu

• Reprezentowanie spółki
• Nadzór nad Grupą Kapitałową
• Finanse
• Strategia działania

Wiceprezes Spółki

• Marketing
• Sprawy formalno-prawne
• Sprawy pracownicze
• Relacje Inwestorskie

Zarząd sprawuje ponadto funkcje zarządcze w stosunku do poszczególnych działów funkcjonujących w Spółce w sposób kolektywny, zależny od sytuacji i znaczenia danej aktywności gospodarczej.


 Oświadczenie dotyczące zachowania parytetów w dwóch ostatnich latach w organach zarządczych i nadzorczych spółki.

Oświadczenie dotyczące zachowania parytetów


Polityka w zakresie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Spółka stosuję politykę zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych polegającą na zmianie takiego podmiotu nie rzadziej niż raz na pięć lat.