W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku Zarząd Eurotel SA informuje, że przedstawione we wniosku z kontroli celno-skarbowej stanowisko organu kontroli, nie uwzględnia w opinii zarządu Spółki, okoliczności, które były przedstawiane organom kontrolnym.
Zarówno obrót towarem wrażliwym (elektroniką użytkową – w szczególności produktami Apple) w 2013 roku, jak i procedury stosowne jeszcze przed wejściem w życie rekomendacji Ministerstwa Finansów w tym zakresie, były przez Spółkę realizowane na wyższym niż standardowo poziomie, a w toku przeprowadzonego badania, nie można było zarzucić, że nie dochowano co najmniej należytej staranności w tym zakresie przez Spółkę. Konieczność zwrotu poprawnie odliczonego podatku VAT, zaprzecza możliwości prowadzenia normalnej działalności gospodarczej o charakterze handlowym.
Zarząd Spółki podejmie w związku z tym przewidziane prawem działania w celu zmiany powyższej decyzji i nieponoszenia odpowiedzialności za działania innych podmiotów (odpowiedzialność zbiorowa) na które nie miał żadnego wpływu.