Osiągnięte wyniki za 2015 rok zostały poprawione we wszystkich kategoriach. Zysk netto w ramach Eurotel SA wzrósł o ponad 40% osiągając poziom 6,5 mln zł, zaś przychody o ponad 118% i przekroczyły 200 mln zł, głównie dzięki stabilizacji w ramach współpracy z operatorem T-Mobile oraz wzrostowi sprzedaży w segmencie Apple pod marką iDream.
W wyniku skonsolidowanym największe znaczenie miało poprawienie o ponad 20% wyników uzyskanych przez spółkę zależną Viamind oraz wyłączenie z konsolidacji spółki MediaSystem w związku ze sprzedażą jej udziałów. Skonsolidowany zysk netto został poprawiony o ponad 40%, zaś przychody wzrosły o 70%.