Osiągnięte przez Grupę Eurotel wyniki w I półroczu 2016 roku są podstawą do optymistycznych ocen możliwości poprawy zysku rocznego za 2016 rok.

W I półroczu 2016 roku poprawił się wynik osiągany przez Eurotel SA głównie dzięki ustabilizowaniu się sytuacji w ramach segmentu współpracy z T-Mobile. Wynik jednostkowy osiągnięty przez Eurotel SA jest lepszy r/r nawet bez uwzględniania dywidendy ze spółki zależnej, która w 2016 roku była niższa o 0,5 mln zł w stosunku do ubiegłego roku.

Słabszy wyniki skonsolidowany związany jest z niższymi zyskami jakie wypracowała spółka zależna Viamind, co związane było ze zmianami w zasadach rozliczeń z operatorem oraz niższą realizacją planów sprzedaży, przez co wypłata prowizji nie zawierała dodatków z tym związanych. Biorąc pod uwagę sprzedaż w ostatnich miesiącach oraz historyczne doświadczenia w sezonowości sprzedaży, można się spodziewać poprawy wyniku tej spółki w drugiej połowie roku i nadrobienia powstałej różnicy w osiąganych wynikach.