Uchwalona w dniu dzisiejszym dywidenda wysokości 1 zł na akcje jest wyrazem kontynuacji polityki Spółki w zakresie maksymalizacji wypłat dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy w górnych widełkach rekomendacji Zarządu jest podwyższeniem jej wysokości w stosunku do kwoty podawanej podczas głosowania na WZA w czerwcu 2014 roku.

Przesunięcie terminu wypłaty dywidendy na 2015 rok związane jest z koniecznością odzyskania z rynku środków obrotowych z tytułu sprzedanego towaru w okresie świątecznym.