WZA podjęło jednogłośnie uchwałę o pozostawieniu w Spółce całego zysku wypracowanego za 2019 rok i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które to organy wskazały na dalszą niepewność co do sytuacji w otoczeniu gospodarczym związanej z możliwą drugą falą epidemii Covid-19 oraz konieczność zapewnienia środków do rozliczenia przesuniętych w czasie płatności publiczno-prawnych jak i komercyjnych. Bezpieczeństwo Spółki jak również zbliżające się zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z okresem zwiększonej sprzedaży są głównymi argumentami za podjęciem takiej uchwały. W opinii Zarządu decyzja ta jest jednorazowa i została podjęta w wyniku wyjątkowych okoliczności, na które Spółka nie miała wpływu oraz nie powoduje zmiany strategii dotyczącej polityki dywidendy w przyszłości.