Rada Nadzorcza powołała ze swojego składu trzyosobowy komitet audytu w związku z formalnymi wymogami jakie nakładają na Spółkę znowelizowane przepisy w tym zakresie. Dotychczasowe obowiązki komitetu audytu pełnione były solidarnie przez wszystkich członków. Obecny skład komitetu audytu gwarantuje bezstronność podejmowanych działań w związku z niezależnością dwóch jego członków. Komitet audytu posiada również wiedzę na temat zagadnień finansowych oraz działalności biznesowej Spółki, zapewniając wysoki poziom merytoryczny prowadzonych prac.