W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej na ostatnim ZWZA w dniu 17 maja 2017 roku, została powołana nowa Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej powstał na podstawie skorzystania z uprawnień założycielskich określonych w Statucie Eurotel SA, a jedna osoba została wybrana bezpośrednio w głosowaniu podczas ZWZA. Kadencja w Radzie Nadzorczej trwa 3 lata i zasiada w niej 5 osób z których większość złożyła oświadczenia o niezależności.

W ten sposób zachowana został ciągłość w funkcjonowaniu organów kontroli.