Zarząd Eurotel SA rekomenduje na najbliższe WZA zwołane na dzień 26 kwietnia 2023 roku podział zysku osiągniętego przez Spółkę w ten sposób, że na dywidendę przeznaczone będzie 10,95 zł na każdą akcję. Oznacza to prawie całkowite przeznaczenie zysku za 2022 rok na wypłatę dywidendy, przy stopie dywidendy wynoszącej ok. 15%.

Rekomendacja Zarządu oparta jest o strategię dywidendową Spółki określającą warunki wypłaty dywidendy, czyli wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planów inwestycyjnych. W 2022 roku osiągnięto rekordowo wysokie wyniki działalności, na które wpływ miała również jednorazowa transakcja sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej, a pozostałe warunki są również spełnione.

Intencją Zarządu jest maksymalne wypłacenie środków akcjonariuszom, aby przy braku obecnie planów wykorzystania posiadanych środków w Spółce, uchronić je przed utratą wartości w związku wysoką inflacją.