Decyzja o zakupie sieci 24 punktów nc+ podyktowana była strategią umacniania pozycji Spółki na rynku telewizji satelitarnej i kontynuowaniu procesu konsolidacji tego rynku.

Zwiększanie skali działania, pozwalana na osiąganie większej rentowności i korzystanie z ekonomii skali.

Większa ilość punktów sprzedaży wpływa również na bezpieczeństwo prowadzenia tego segmentu działalności w dłuższej perspektywie czasu, gdyż naturalny proces erozji wielkości sieci sprzedaży jest w ten sposób znacznie zniwelowany.

Plany operatora nc+ dotyczące większej elastyczności w sposobach docierania z ofertą niż tylko poprzez przekaz satelitarny, dają przesłanki do uzyskania synergii z innymi prowadzonymi obecnie przez Spółkę aktywnościami.