Opublikowane wyniki za 2022 rok wykazują jednostkowe przychody Eurotel SA wysokości 546 182 tys. zł, które były wyższe o 34% niż rok wcześniej i zysk netto 41 058 tys. zł wyższy o 104% niż w poprzednim roku. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 620 707 tys. zł przy zysku netto wynoszącym 40 512 tys. zł.

Głównym segmentem mającym wpływ na osiągnięte wyniki był iDream dedykowany do obsługi sprzedaży produktów Apple w sieci salonów sprzedaży, kanale internetowym oraz działalności biznesowej wraz z serwisem. W raportowanym okresie wyniki wszystkich kanałów sprzedaży wykazały wzrosty i nie były osiągane kosztem innych.

Inne segmenty działalności zarówno w ramach Eurotel SA jak T-Mobile czy Canal+ oraz w spółce zależnej Viamind Sp. z o.o. jak Play wykazały również wzrosty. Jedynie spadek nastąpił w segmencie MiMarkt zajmującym się w spółce zależnej współpracą z Xiaomi.

Mimo rekordowych w historii Spółki wyników za cały okres, koniec 2022 roku był jednak mniej dynamiczny pod względem sprzedaży niż wcześniejsze kwartały.

W 2022 roku doszło również do jednorazowej transakcji sprzedaży wszystkich udziałów w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o. z której środki zostały uwzględnione w wyniku rocznym Eurotel SA.