Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2013 rok

RB_30_2013