Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2015.RB_29_2015