Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego Eurotel SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Eurotel SA za I półrocze 2010 roku.
rb_29_2010