Informacja o istotnej umowie – Umowa zbycia 48,125% udziałów w spółce MEDIA System sp. z o.o. w Bydgoszczy.
RB_30_2014