Informacja o rekomendacji Rady Nadzorczej wypłaty dywidendy za 2011 rok dla Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia.

rb_12_2012