Informacja o rezygnacji z publikacji odrębnych jednostkowych raportów okresowych za I półrocze 2010 roku i za 3 kwartał 2010 roku.
rb_25_2010