RB_4_2023_W

Ocena racjonalności polityki sponsoringu

Ocena sytuacji Spółki i GK

Ocena wypełniania przez Spółkę obowiazków informacyjnych

Ogłoszenie zwołania ZWZA na 26.04.2023 r

Pełnomocnictwo pisemne na WZA

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej na WZA

Projekty uchwał na ZWZA za 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 RN

Sprawozdanie RN z działalności za 2022