RB_W_16_2022

Ogłoszenie zwołania NWZA na 10.11.2022 r_

Projekty uchwał na NWZA

Ogólna licza akcji w dniu ogłoszenia NWZA

pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza

pełnomocnictwo w postaci elektronicznej załącznik do formularza

Instrukcja_oddania_głosu