Raport dotyczący Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2009r. do 31-12-2009r. i oceny sytuacji Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą za 2009r.
rb_12_2010