Raport dotyczący Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r. i oceny sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą za 2008 r.
rb_83_2009