Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku. – uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na 25 kwietnia 2013 roku.

RB_16_2013_w

RB_16_2013_w_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012