Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku