Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2011 roku.

rb_40_2011