Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walny m Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2011 roku.- Korekta

rb_40_2011_k