Załącznik do Uchwały nr 24 ZWZA Eurotel S.A z dnia 26 maja 2010 roku -Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
rb_23_2010