Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Informacja o zwołaniu WZA 2014-06-26

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 2014-06-26

Liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA