RB_13_2018

Zwołanie WZA_24_5_2018
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA
Pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form
Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018
Sprawozdanie z działaności RN za 2017 r