Ogólna liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia WZA

Pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form

Projekty uchwał na WZA za 2018 rok (1)

RB_07_W_2019

Sprawozdanie z działaności RN za 2018 r Zwołanie ZWZ_28_5_2019