Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ

Pełnomocnictwo pisemne – zał. do formularza

Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel

Projekty uchwał na WZA 20.08.2020

RB_W_7_2020

Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1)