RB_W_05_2021

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ

Pełnomocnictwo pisemne – zał. do formularza

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form

Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA z dnia 20 maja 2021 r

Zwołanie ZWZ_20_5_2021 (1)