RB_W_10_2016


 

Sprawozdanie RN za rok 2015

Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika

Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 31.5.2016

Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA

Informacja o zwołaniu WZA_31_05_2016

Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika