RB_08_W_2022

Zwołanie ZWZ_12_5_2022

Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ

pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza

pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach