R_2019

Informacja Zarządu ws wyboru Biegłego

Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za 2019 rok-sig-sig-sig

List Prezesa

Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sprawozdania

Raport_ład_korporacyjny_2019

Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 (1)

Sprawozdanie z badania Eurotel S.A. signed (1)

Sprawozdanie Zarządu 2019 rok-sig-sig