R_2020

Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel SA za 2020 rok-sig-sig-sig

List Prezesa Eurotel SA Oświadczenie Rady Nadzorczej o KA

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań Eurotel

Raport o zasadach ładu korporacyjnego

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020

Sprawozdanie z badania jednostkowe Eurotel signed

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig