RS_2020

Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

List Prezesa Grupa Kapitałowa Eurotel SA

Oświadczenie Rady Nadzorczej o KA

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań GK

Raport o zasadach ładu korporacyjnego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok-sig-sig-sig

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020

Sprawozdanie z badania skonsolidowane Eurotel signed

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig