_Sprawozdanie biegłego rewidenta_Eurotel SA_2018_skons

List Prezesa – Skonsolidowany

Oświadczenie dot. podmiotu badającego.

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczace wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania -skonsolidowany

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2018_

RS_2018

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyników

Sprawozdanie z działalności skonsolidowane