oswiadczenie_zarzadu_dot._bieglego oswiadczenie_zarzadu_dot._rzetelnosci_sprawozdania raport_o_zasadach_ladu_korporacyjnego_w_2010_r raport_roczny_2010_jednostkowy sprawozdanie__zarzadu_z_dzialalnosci_za_2010r._jednostkowe wybrane_dane_finansowe_rok_2010 list_prezesa opinia_bieglego_dot.jednostkowego_sprawozd._finans._za_2010r