R za 2013

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2013 r

Raport roczny 2013 jednostkowy

Sprawozdanie z działalności za 2013 r jednostkowe

List Prezesa

Opinia biegłego z badania sprawozd. finans. za 2013r

Oświadczenie Zarządu dot. biegłego

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozd. finans. za 2013